Facebook

Polityka prywatności oraz pliki cookies

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Halik Jakub prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio projektowe z siedzibą w Mokrzyskach, os.Szkolne 7 , 32-800 Brzesko – mail: b-net@b-net.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– Umowy (gdy zawarta została umowa sprzedaży bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu zawarcia umowy sprzedaży, prowadzenie konta klienta, skorzystanie z prawa reklamacji) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
– Zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną)
– Prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring, prowadzenie rachunkowości, cele archiwalne, dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; oferowanie bezpośrednio produktów i usług firm z Administratorem współpracujących (partnerów), realizacja prawa odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
– Przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

 1. Okres przechowywania danych osobowych: 

– Pani/ Pana dane wynikające z umowy sprzedaży przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
– Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta, 
– Dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe, podobnie niepodanie danych wymaganych formularzach zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: firmom prowadzącym usługi rachunkowe, księgowe, kurierskie, prawnicze, informatyczne, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, grafikom – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom, prócz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wybór opcji „Cofam zgodę naprzesyłanie mi na wskazany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną”, za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Studio projektowe z siedzibą w Mokrzyskach, os.Szkolne 7 , 32-800 Brzesko –  email: b-net@b-net.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest  w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej..